Bestill reise

Reise fra (adresse)

Reise til (adresse)

Velg avreisedato

Velg avgang

Det finnes dessverre ingen gyldige avganger på den valgte datoen

Antall Passasjerer


Tilvalg
Kommentar

Dato for neste tilgjengelige flexx tur: 22.01.2018


linjekart

Flexx linje 717

Manstad-Saltnes-Tomb-Råde st.-Karlshus RådeMandag til fredag

Manstad kl.09.00 kl.10.00 kl.11.00 kl.12.00      
 
Saltnes Handel kl.09.10 kl.10.10 kl.11.10 kl.12.10      
 
Tomb Handel kl.09.20 kl.10.20 kl.11.20 kl.12.20      
Karlshus Råde kl.09.28 kl.10.28 kl.11.28 kl.12.128      
 
Karlshus Råde kl.09.30 kl.10.30 kl.11.30 kl.12.30      
 
Råde mølle kl.09.33 kl.10.33 kl.11.33 kl.12.33 kl.16.05 kl.17.05 kl.18.05
 
Tomb Handel kl.09.41 kl.10.41 kl.11.41 kl.12.41 kl.16.12 kl.17.12 kl.18.12
 
Saltnes Handel kl.09.51 kl.10.51 kl.11.51 kl.12.51 kl.16.19 kl.17.19 kl.18.19
Manstad skole kl.09.58 kl.10.58 kl.11.58 kl.12.58 kl.16.25 kl.17.25 kl.18.25
 

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.